Overige informatie

Boekings informatie

Uitzonderingen daargelaten, is dit de gehanteerde procedure door huiseigenaren.
*Kijk bij de beschikbaarheid of een huis vrij is in de door U gewenste periode.
*Maak een (telefonische) reservering via de contact gegevens bij een accommodatie.
*Boek een vlucht indien U niet met de auto gaat.
*Stuur het boekingsformulier, wat U na de telefonische reservering ontvangen heeft, getekend terug.
*Aanbetaling bij boeking 50%, het restant 4 weken voor vertrek te betalen.
n.b. Zorg voor een annuleringsverzekering voor de huishuur EN voor een reisverzekering !
Wij maken regelmatig mee dat mensen zonder verzekering in ernstige (financiele) problemen komen door een onvoorziene gebeurtenis.

 Carvoeiro.nl

Deze site bestaat al meer dan 30 jaar en biedt een platform waar privé huiseigenaren hun accommodatie kunnen presenteren.
Carvoeiro.nl is niet verantwoordelijk voor boekingen, en wij zijn dan ook geen reisbureau.
Gegevens op deze site worden aangeleverd door de huiseigenaren.
Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, correctheid van gegevens, foto's, etc.
Huiseigenaren dienen direct via de contact gegevens vermeld bij de accommodatie benaderd te worden. 

Adverteren op Carvoeiro.nl

Dit is mogelijk, stuur een email voor informatie.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Carvoeiro.nl streeft ernaar dat de te verkrijgen informatie, waarnaar wordt verwezen en waarin Carvoeiro.nl als portal fungeert zo volledig en juist mogelijk is.
Daarentegen kan Carvoeiro.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Carvoeiro.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende informatie, aangeboden of verwezen content.
Specifiek kan Carvoeiro.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, en de mogelijke gevolgen van de inhoud  van deze website, welke is toegevoegd door de bezoekers of huiseigenaren op deze site.
Carvoeiro.nl tracht wel ervoor te waken dat de inhoud op een ethische en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt vermeld.
Indien dit, naar de mening van Carvoeiro.nl, niet of onvoldoende het geval is, dan heeft Carvoeiro.nl het recht om de betreffende bijdrage te verwijderen, zonder opgaaf van reden, zonder discussie en zonder hierover verantwoording hierover af te leggen.
Carvoeiro.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van deze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade is ontstaan.
Alhoewel wij deze website met de grootste zorg hebben samengesteld, bestaat de mogelijkheid, dat omschrijvingen, prijzen, etc. niet correct zijn opgenomen.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Overig

De website's Carvoeiro.nl & Ferragudo.nl zijn eigendom van Zents Investments BV.
Emailadres: info@carvoeiro.nl

 

Top...

Nieuw

 

» Lees meer...

 

.

» Lees meer...

Last minute

Aanbieding

Regelmatig hebben we last minute aanbiedingen.

» Lees meer...

Nieuws

Carvoeiro

 

» Lees meer...